Trường TH Thuận Phú: Tuyên truyền ngày Lễ 30/04 - 01/05

Trong sáng ngày 22 tháng 4 năm 2019 Liên đội kết hợp với Thư viện trường TH Thuận Phú tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ý nghĩa của ngày quốc tế lao động 1/5.


Thông báo
Video clip