Xin thầy cô tư vấn giúp em về Việc thi tốt nghiệp TCCN 2017 ạ?Xin thầy cô tư vấn giúp em về Việc thi tốt nghiệp TCCN 2017 ạ?

Xem trả lời
<p>Đối với những th&iacute; sinh tốt nghiệp TCCN năm 2017 khi l&agrave;m hồ sơ tuyển sinh phải c&oacute; x&aacute;c nhận 3 năm c&ocirc;ng t&aacute;c gắn với chuy&ecirc;n ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo, thời gian thi tuyển sinh đối với TS tốt nghiệp TCCN năm 2017 dự kiến v&agrave;o th&aacute;ng 10 hoặc th&aacute;ng 11 năm 2017.</p>
Thông báo
Video clip